رویه: از بهترین چرم طبیعی(چرم گاوی)

زیره: پیو

آستر و کفی: چرم بزی

سایزبندی: ۴۰ تا ۴۴

بسیار نرم و راحت

با ضمانت