رویه: چرم گاویی

آستر: چرم بزی

سایزبندی ۳۶ تا ۴۰

بسیار نرم و راحت

با ضمانت ۶ ماهه